X

Aandachtsgebieden

Fibula richt zich in haar werk voor de Netwerken Palliatieve Zorg en de ontwikkeling van de palliatieve zorg in Nederland op drie aandachtsgebieden: beleidsbeïnvloeding, praktijktontwikkeling en veldordening. Fibula vormt daarin de verbinding tussen de praktijk - de Netwerken Palliatieve Zorg - en betrokken partijen in de palliatieve zorg. 

In het propellermodel Netwerken Palliatieve Zorg (zie hieronder) zijn de aandachtsgebieden gevisualiseerd als bladen van een propeller. De rotor van de propeller - de medewerkers en het bestuur van Fibula - vormen de verbinding.
 

 

Beleidsbeïnvloeding

Zorgen dat de palliatieve zorg en de Netwerken Palliatieve Zorg op de (politieke) agenda komen van de overheid en landelijke organisaties met bijbehorende programma’s en financiering. 

 • Als vertegenwoordiger van de Netwerken Palliatieve Zorg brengt Fibula regionale ontwikkelingen en knelpunten in palliatieve zorg vanuit de regio’s landelijk onder de aandacht van de politiek en overheid.
 • Fibula neemt deel aan verschillende overlegvormen om betrokken te blijven bij actuele ontwikkelingen in de palliatieve zorg en invloed uit te oefenen op palliatief beleid. Fibula vormt daarbij de verbinding tussen de praktijk – de Netwerken Palliatieve Zorg - en de betrokken partijen.
 • Fibula geeft netwerkcoördinatoren de gelegenheid invloed uit te oefenen op activiteiten van Fibula en oplossingen vanuit de praktijk aan te dragen.

Praktijkontwikkeling

Zorgen dat de aangesloten Netwerken Palliatieve Zorg kunnen profiteren van gemeenschappelijke diensten en deskundigheid.

 • Fibula ondersteunt de 65 Netwerken Palliatieve Zorg en hun coördinatoren bij de verdere professionalisering van hun netwerken en het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking. De Handreiking minimale eisen NPZ en adviesdocumenten vormen hierbij het vertrekpunt.
 • Fibula ondersteunt netwerkcoördinatoren bij het versterken van de eigen deskundigheid.
 • Fibula stimuleert netwerkcoördinatoren om samen te werken en kennis met elkaar en met Fibula te delen.
 • Fibula houdt via verschillende kanalen contact met de coördinatoren, bestuurders en voorzitters van de netwerken om hen te betrekken bij het beleid van Fibula en verbinding te houden met de praktijk.

Veldordening

Zorgen dat door onderlinge afstemming de Netwerken Palliatieve Zorg een minimale ordening hebben met bijbehorende afspraken en spelregels. Zij zijn daardoor herkenbaar in de praktijk en kunnen afspraken maken met organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg. 

 • Fibula is belangenbehartiger van palliatieve netwerkzorg in Nederland. Zij benadrukt het belang van Netwerken Palliatieve Zorg bij de overheid, beleidsmakers en landelijke organisaties.
 • Fibula verbindt de Netwerken Palliatieve Zorg om een samenhangend landelijk netwerk in de palliatieve zorg te realiseren.
 • Fibula is het aanspreekpunt van de Netwerken Palliatieve Zorg en landelijke organisaties.
 • Zij brengt de Netwerken Palliatieve Zorg en landelijke organisaties in de palliatieve zorg met elkaar in verbinding.
 • Fibula zoekt actief de samenwerking met organisaties in de palliatieve zorg om samen verbeteringen te realiseren. Fibula vertegenwoordigt hierin de Netwerken Palliatieve Zorg en zorgt voor de verbinding met de praktijk in de regio’s.