Project Geestelijke verzorging in de eerste lijn

Jeroen Joosten

Regioadviseur

De brug begint bij de patiënt en zijn naasten.

Marije Brüll

Adviseur Project Geestelijke Verzorging

Margo den Ouden

Communicatieadviseur Project Geestelijke Verzorging

Caroline Harteveld

Secretaresse