X

Palliatieve Zorg


Definitie WHO 

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten met een levensbedreigende aandoening en hun naasten. Deze benadering heeft tot doel lijden te voorkomen. 

Dit gebeurt door vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Bij palliatieve zorg:

  • is niet genezing het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven
  • is de dood een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt
  • is er aandacht voor lichamelijke én psychische klachten
  • worden de psychologische en spirituele aspecten in de zorg geïntegreerd benaderd
  • is er emotionele ondersteuning voor de patiënt en zijn naasten
  • wordt, indien nodig, vanuit een team van zorgverleners gewerkt
  • indien nodig is er ook zorg na het overlijden (ondersteuning bij verliesverwerking)
Palliatieve zorg kan vroeg in het ziekteverloop aan de orde zijn, in combinatie met therapieën die levensverlengend zijn (zoals chemotherapie en radiotherapie). Palliatieve zorg kan ook (medische) onderzoeken omvatten die nodig zijn om pijnlijke, klinische complicaties te begrijpen en te behandelen.
 

Model Lynn & Adamson

Bron: zorgmodel Lynn en Adamson 2003

Het model drukt uit dat palliatieve zorg zich niet alleen beperkt tot de stervensfase, maar al start vanaf het moment dat de arts de patiënt meedeelt: “wij kunnen u niet meer beter maken. Ons doel is uw kwaliteit van leven zo lang mogelijk zo goed mogelijk te houden. De vraag is hoe wij daar samen stap voor stap vorm aan gaan geven.” (citaat uit “de keuze kan steeds anders zijn“, interview met een longarts en internist ED 18 april 2015). Zie ook Beleidsplan Fibula 2016-2017.