X

Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland

Na een jaar verkennen, samenwerken en bouwen is de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) sinds 19 april jl. formeel een feit. De coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is opgericht met als doel om organisaties in de palliatieve zorg te verbinden, samenwerking binnen de palliatieve zorg te bevorderen, zorgdomeinen beter op elkaar te laten aansluiten en de kwaliteit van de palliatieve zorg constant te verbeteren. Alles in het belang van de patiënt en diens naasten. De ambitie van PZNL is het helpen mogelijk maken dat iedereen in Nederland op de door hem of haar gewenste plek en de omstandigheden van voorkeur kan overlijden.


Werkplaats
PZNL is te beschouwen als een werkplaats waarin de bij palliatieve zorg betrokken organisaties samen zorgen voor constante kwaliteitsverbetering. De coöperatie start in vier werkgebieden: netwerkvorming, leren & praktijk, registratie & onderzoek en informatie. Van daaruit verbindt PZNL in de uitwisseling van kennis, het delen van informatie, het ontwikkelen van producten en diensten, het organiseren van bijeenkomsten, het doen van onderzoek en het geven van suggesties om de praktijk te verbeteren. Dit gebeurt in voortdurende interactie met het veld waardoor PZNL inspeelt op wat er leeft, en signaleert wat de behoeften en de kansen zijn in de palliatieve zorg.

 

Behoud van eigen identiteit
Gelijkwaardigheid, gelijke inbreng en denkkracht zijn binnen de coöperatie geborgd. Met de keuze voor een coöperatie als rechtsvorm heeft iedere organisatie die zich aansluit stemrecht. Leden onderschrijven de beginselen, statuten en jaarplannen van PZNL, kunnen hun eigen identiteit en taakstelling behouden, maar zich ook volledig verbinden aan PZNL. De eerste leden van PZNL zijn Fibula en IKNL. Stichting PaTz is de derde partij die lid wordt en er zijn meer organisaties die belangstelling tonen.

 

Aansluiten bij PZNL
Met PZNL bundelen we de krachten om te zorgen dat in de nabije toekomst iedereen in Nederland op de door hem of haar gewenste plek en de omstandigheden van voorkeur kan overlijden. PZNL vertegenwoordigt de kracht van het collectief. Dat is de meerwaarde van aansluiten bij de coöperatie. PZNL heeft een totaaloverzicht van de palliatieve zorg, staat boven de partijen, kent de patiënt en zijn omgeving, begrijpt hoe de zorgsector functioneert, maar weet ook hoe het bestuurlijk domein is ingericht dat over het functioneren van die zorg gaat.


Meer informatie
Mocht u meer willen weten over PZNL of als u uw organisatie wilt aanmelden voor aansluiting bij de coöperatie, neem dan contact op met Jessica Bruijnincx, bestuurder PZNL.

www.palliaweb.nl
alles over palliatieve zorg online

Jaarverslag PZNL 2019

Nieuws

Theme picker