X

Kennisbank

Ter ondersteuning van de Netwerken Palliatieve Zorg zijn adviesdocumenten ontwikkeld. Deze adviesdocumenten dragen bij aan een hogere kwaliteit, verdere professionalisering en betere herkenbaarheid van het NPZ.

  • Handreiking minimale eisen (2014) geeft beknopt inhoud aan de kerntaken coördineren, signaleren, faciliteren en informeren.
  • Het Handboek geeft nadere uitleg van de kerntaken en hoe deze zich tot elkaar verhouden.
  • Adviesdocumenten bieden concrete handvatten voor het uitwerken van de kerntaken in de eigen regio.
  • Voorbeelddocumenten uit de praktijk van de netwerken ter inspiratie. Een netwerk kan een eigen voorbeelddocument delen op de website van Fibula. Mail het document naar Angelique de Wit.
  • In het document Interdisciplinaire samenwerking in netwerken legt Fibula haar visie op interdisciplinaire samenwerking uit. Dit is achtergrondinformatie bij de Handreiking minimale eisen.

Evaluatie
Fibula evalueert de adviesdocumenten een jaar na uitgifte in samenwerking met netwerkcoördinatoren. 

team

Kerntaak Coördineren

Adviesdocumenten Fibula:

Kerntaak Signaleren

Kerntaak Informeren

Kerntaak Faciliteren