X

Niveaus scholingen

e-Xpert VVT palliatieve zorg

Website
www.expertcollege.nl

Contactpersoon 
Aliesje Horsman, E ahorsman@expertcollege.com

Vorm
E-learning

Niveau
3 MBO 3 verzorgende
4 MBO 4 verpleegkundigen
6 HBO, bachelor opleiding, regie verpleegkundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen

Aantal uren studie of e-learning
4 uur

Aantal uren face-to-face contact
Nvt

Thema’s

  • Algemene principes van palliatieve zorg
  • Behandeling - symptomen, team, begeleiding, mantelzorg, vrijwilligers en hospice
  • Palliatieve sedatie en euthanasie
  • Symptomen tijdens palliatie - delier, pijn, misselijkheid en overgeven, klachten van de mond, uitdroging, obstipatie
  • Symptomen stervensfase – ademhaling, neurologisch huid en overig

Actualisatie
Continue

Accreditatie
4 punten, V&VN, afronding met een certificaat

Kosten deelnemer
19,95 euro incl. btw

 


Laatst bijgewerkt op: 23 mei 2017