X

Niveaus scholingen

Educatie Zorgsector LUMC

Website
https://opleidingenlumc.nl/pages/EZ/Nascholingen/Nascholingen (0nder kopje 'palliatieve zorg')

Contactpersoon 
Mariska Schoonderwoerd, E m.schoonderwoerd-bosmans@lumc.nl

Vorm
Face-to-face

Niveau
3 verzorgende

Aantal uren studie of e-learning
Ter overbrugging in de tijd zijn er verschillende opdrachten om met de lesstof aan de slag te gaan.

Aantal uren face to face contact
5 dagdelen

Thema’s
Basis palliatieve zorg, signaleren van symptomen, dementie en zorg voor de zorgenden, vocht en voeding, palliatieve sedatie

Actualisatie
December 2018

Accreditatie
N.v.t.

Kosten deelnemer
€ 250,00

 

Website
https://opleidingenlumc.nl/pages/EZ/Nascholingen/Nascholingen (Onder kopje 'palliatieve zorg')

Contactpersoon 
Mariska Schoonderwoerd, E m.schoonderwoerd-bosmans@lumc.nl

Vorm
Face-to-face

Niveau
Palliatieve zorg voor verpleegkundigen – de basis

  • 4 MBO 4 verpleegkundigen
  • 6 HBO 6 bachelor opleiding, regie verpleegkundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen

Aantal uren studie of e-learning
Ter overbrugging in de tijd zijn er verschillende opdrachten om met de lesstof aan de slag te gaan.

Aantal uren face to face contact
3 dagen verdeeld over een kwartaal

Thema’s

  • Wat is palliatieve zorg: ontstaan, begrippen, kaders en waar staan we nu
  • Organisatie en continuïteit van palliatieve zorg: regionaal en landelijk
  • Symptoommanagent verdeeld over een aantal blokken: pijn, delier, benauwdheid, vocht en voeding
  • Existentiële zorg: hoop en zingeving
  • Stervensfase: zorgen in de laatste dagen, beslissingen nemen en zorg na het overlijden

In alle leeractiviteiten wordt tevens aandacht besteed aan communicatie en ethiek.

Actualisatie
Juni 2017

Accreditatie
Gecertificeerd door LUMC en geaccrediteerd V&V

Kosten deelnemer
€ 353,- is inclusief onderwijsmateriaal en dag-arrangement

 

 

Laatst bijgewerkt: 24 januari 2019


Theme picker