X

Niveaus scholingen

Dandelion Training

Website    
www.dandeliontraining.nl

Contactpersoon
Debbie Nicolai, E info@dandelionzorg.nl

Vorm    
Face-to-face incompany training

Niveau    
3 MBO 3 verzorgende
(4 MBO 4 verpleegkundigen is in ontwikkeling)

Aantal uren studie of e-learning
Voorbereiding 2 uur

Aantal uren face to face contact
4 dagdelen à 3 uur

Thema’s

  • Wat is palliatieve zorg: ontstaan, begrippen, kaders en waar staan we nu
  • Organisatie en continuïteit van palliatieve zorg: regionaal en landelijk
  • Symptoommanagement verdeeld over een aantal blokken: pijn, delier, benauwdheid, vocht en voeding, mondzorg
  • Psychische en sociale aspecten van palliatieve zorg: existentiële zorg, delier, depressie, dementie, beslissingen rondom het levenseinde
  • Stervensfase: zorgen in de laatste dagen, beslissingen nemen
  • Zorg voor de zorgenden
  • Evaluatie, reflectie en bespreking van de eindopdracht
  • De cursus is opgezet met behulp van de methodiek 'Signalering in de palliatieve fase'
  • De methode biedt de verzorgende concrete handvatten voor signalering, uitvoering en evaluatie van zorg. Het helpt de verzorgende bij het in kaart brengen en verwoorden van zorgproblemen en draagt bij aan kennis van symptomen in de palliatieve fase

Actualisatie
December 2018

Accreditatie
V&V 13 punten

Kosten deelnemer
Kosten incompany training in overleg
Dandelion heeft een crkbo erkenning
Organisaties betalen geen btw


 

Laatst bijgewerkt op: 24 januari 2019