Fibula ondersteunt, faciliteert en adviseert samenwerkingsverbanden zoals Netwerken Palliatieve Zorg, Consortia en Consultatieteams, om een gezamenlijke missie uit te voeren: het verder ontwikkelen van interdisciplinaire netwerkzorg zodat patiënten en naasten de best mogelijke palliatieve zorg ervaren.

De aandachtsgebieden van Fibula zijn op dit moment:

  • Ondersteuning Samenwerkingsverbanden Palliatieve Zorg
  • Consultatie specialist Palliatieve Zorg
  • Evaluatie Palliatieve Zorg
  • Project Geestelijke Verzorging 

Meer informatie over onze aandachtsgebieden is ook terug te vinden op Palliaweb.