Consultatie Specialist Palliatieve Zorg

Bij de zorg voor palliatieve patiënten kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden. In die gevallen kunnen huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners telefonisch te rade gaan bij een consulent uit het Consultatieteam Palliatieve Zorg in hun regio. Een consulent - een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundige - adviseert de zorgverlener, zonder de zorg over te nemen. Deze consultatievoorziening vormt een bruikbare ruggensteun voor de generalistische zorgverlener die met (vaak complexe) problematiek wordt geconfronteerd.

Infographic 

 

project Transitie Consultatie

Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen gaande rondom de rol van de specialist palliatieve zorg. Ga voor het project Transitie Consultatie naar deze pagina). Landelijk en regionaal ontstaan veel initiatieven. Vanuit Fibula ondersteunen wij deze waar mogelijk.

Voor administratieve vragen (bijvoorbeeld Prado) neem contact op via consultatiepz@stichtingfibula.nl

Contactgegevens teamcoordinatoren Consultatiedienst

Dieke Feliksdal

Projectadviseur

Samenwerken aan goede palliatieve zorg voor iedereen.

Herlin Woldberg

Projectadviseur

Hetty Kazimier

Regioadviseur

Wilma van Driel

Projectadviseur

Ik wil graag de regio’s met elkaar verbinden waardoor zij leren van de best-practices, met als resultaat passende en gewenste palliatieve zorg voor patiënt en naasten.