Deskundigheidsbevordering

De consulenten zijn artsen en verpleegkundigen. Door hun opleiding en praktijkervaring zijn zij gespecialiseerd in palliatieve zorg. Ze werken in het ziekenhuis, verpleeghuis, hospice of in de thuiszorg. Ze voldoen aan criteria met betrekking tot hun opleiding, ervaring, competenties en beschikbaarheid. Die criteria zijn opgesteld door Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De consulenten worden ook ingezet voor deskundigheidsbevordering, advisering aan multidisciplinaire overleggen (MDO’s) in ziekenhuizen en Palliatieve Thuiszorggroepen (PaTz).