Evaluatie Palliatieve Zorg

Patiënten in de palliatieve fase en hun naasten mogen verwachten dat zorg wordt verleend volgens het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Evaluatie kan helpen om als netwerk of zorgorganisatie zichtbaar te krijgen welke resultaten én welke succesfactoren en verbeterpunten er zijn. De informatie uit de evaluatie kan gebruikt worden om te verbeteren, met als einddoel de best mogelijke palliatieve zorg voor de patiënt.  

Eveline van Drielen

Projectadviseur

Alles wat je aandacht geeft, groeit.

Ilse Brummelhuis

Projectadviseur

Roos-Marie Tummers

Projectadviseur

Palliatieve zorg draait om het toevoegen van leven aan de dagen, niet om het toevoegen van dagen aan het leven (Dame Cicely Saunders).