Zelfevaluatie Palliatieve Zorg

Zorgverleners en zorgorganisaties streven naar de beste kwaliteit van zorg voor patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. De vraag die zorgverleners, -organisaties en samenwerkingsverbanden (zoals netwerken palliatieve zorg) zich hierbij stellen is: waar kan gerichte verbetering van palliatieve zorg plaatsvinden?  

De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg is een instrument dat ontwikkeld is om aan die behoefte tegemoet te komen. De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017). 

Het doel van de Zelfevaluatie is tweeledig. De Zelfevaluatie geeft zorgorganisaties inzicht in waar men staat op het gebied van aanbod en organisatie in de palliatieve zorg. Daarnaast geeft de Zelfevaluatie een gericht beeld van waar verbetering mogelijk is. Door de Zelfevaluatie kunnen zorgorganisaties op netwerkniveau bevindingen uitwisselen en van elkaar leren. Ook geeft de Zelfevaluatie richting bij de implementatie van het Kwaliteitskader. De Zelfevaluatie is geen keurmerk of accreditatieprogramma, maar een instrument voor bewustwording en zelfreflectie. 

Meer informatie over Zelfevaluatie voor zorgorganisaties is hier te vinden. 
Meer informatie over de Zelfevaluatie voor netwerkcoördinatoren palliatieve zorg is hier te vinden.