Ondersteuning Samenwerkingsverbanden Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg vraagt samenwerking tussen diverse bij palliatieve zorg betrokken organisaties, zorgverleners en ándere hulpverleners, mantelzorgers, rondom én met de patiënt. Het gaat immers om zorg die niet door één organisatie of zorgverlener aangeboden en georganiseerd kan worden.

Samenwerking is daarom dé kern in de organisatie van de palliatieve zorg, waarbij muren, schotten en domeinen niet hinderen. Deze samenwerking is nodig om de patiënt (en zijn naasten) met zijn waarden, wensen en behoeften uitgangspunt en middelpunt van de geboden zorg moet zijn, conform het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Fibula ondersteunt de Consortia en de Netwerken Palliatieve Zorg.

Anne Kors – Walraven

Regioadviseur

Meer kwaliteit van leven en sterven door het verbinden van zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek.

Greet van der Zweep

Regioadviseur

Mooi om samen mét de doelgroep te werken aan betere palliatieve zorg.

Hetty Kazimier

Regioadviseur

Jeroen Joosten

Regioadviseur

De brug begint bij de patiënt en zijn naasten.

Marianne Klinkenberg

Regioadviseur

Als ik jou verder kan helpen ben ik blij.

Mirjam Segers

Regioadviseur

Sandra Boots

Regioadviseur