Consortia Palliatieve Zorg

De Consortia zijn samenwerkingsverbanden op bovenregionaal niveau om de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg te realiseren: de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren. De 7 Consortia Palliatieve Zorg vormen een landelijk dekkend netwerk. In een consortium werken tenminste de Expertisecentra Palliatieve Zorg, Netwerken Palliatieve Zorg, IKNL en onderwijsinstellingen samen. Ze verbinden onderzoek, onderwijs en zorg (implementatie). Een consortium pakt knelpunten op die het regionale niveau overstijgen, o.a. door het uitvoeren van projecten in het kader van het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan Zorg.’ De 7 consortia stemmen activiteiten met elkaar af in het Landelijk overleg Consortia (LOCo)

Landkaart Consortia Palliatieve Zorg