Project Geestelijke Verzorging Thuis

In het regeerakkoord van 2018 is in het kader van 'waardig ouder worden' de afspraak opgenomen om de inzet van geestelijke verzorging in de eerste lijn (geestelijke verzorging thuis) te versterken. Minister De Jonge (VWS) heeft hiertoe op 8 november 2018 een kamerbrief met plan van aanpak geschreven en om laten zetten in een subsidieregeling. In 2019, 2020 en 2021 is deze gekoppeld aan de subsidieregeling palliatieve zorg en geestelijke verzorging. Fibula heeft de opdracht om de Netwerken Palliatieve Zorg te ondersteunen bij het realiseren van regionale infrastructuur voor geestelijke verzorging thuis, bij te dragen aan het landelijke project en de bijhorende deelprojecten.

In november 2020 is ervoor gekozen om de subsidie en operationele organisatie ook in 2021 via de Netwerken Palliatieve Zorg te laten verlopen. De opdracht aan Fibula gold aanvankelijk ook voor de periode 2019 t/m februari 2021. In 2020 is gehonoreerd deze periode te verlengen tot en met december 2021, parallel aan de verlenging van de subsidie voor de netwerken, zodat Fibula het project, de Netwerken en Centra voor Levensvragen gedurende de verlenging kan blijven ondersteunen.

Kijk hier voor meer informatie


Jaarverslag 2021 GV Thuis

Jeroen Joosten

Regioadviseur

De brug begint bij de patiënt en zijn naasten.

Marije Brüll

Adviseur Project Geestelijke Verzorging