Accreditatie van netwerkbijeenkomsten voor verpleegkundigen

Accreditatie van netwerkbijeenkomsten voor verpleegkundigen

Verpleegkundigen en verzorgenden die lid zijn van het Kwaliteitsregister V&VN kunnen bijeenkomsten die worden georganiseerd door netwerkcoördinatoren in samenwerking met de regio-adviseur kosteloos accrediteren. Dit loopt via IKNL omdat deze over een instellingsaccreditatie beschikt die voldoet aan de eisen van V&VN. Deze mogelijkheid geldt niet voor verpleegkundig specialisten.

Om hier voor in aanmerking te komen is het belangrijk dat er van te voren afspraken worden gemaakt over welke bijeenkomsten het komende jaar op de agenda staan. Dat stelt het secretariaat van IKNL in staat de werkzaamheden die hiermee samenhangen tijdig in te plannen.

 

 

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden voor accreditatie:

  • De regio-adviseur is betrokken bij het inhoudelijk programma en onderschrijft dat de inhoud aansluit bij het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Op  de uitnodiging komt dat o.a. tot uitdrukking door het logo van IKNL.
  • De netwerkcoördinator zorgt dat de betreffende secretaresse drie weken van te voren het programma krijgt, zodat zij dit kan invoeren in PE-online.
  • De netwerkcoördinator zorgt dat de betreffende secretaresse binnen een week na de bijeenkomst een volledig en correct ingevulde presentielijst krijgt met de namen, BIG-nummers en handtekeningen van de deelnemers, die ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister.
  • De deelnemers vullen een evaluatie in via een online vragenlijst.

Neem dus contact op met de regio-adviseur als je gebruik wilt maken van de instellingsaccreditatie van IKNL voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Contact: Angelique de Wit


Login of registreer om commentaar toe te voegen.

Theme picker