Even voorstellen

Minette Kits Nieuwenkamp werkt sinds april 2019 als beleidsmedewerker Palliatieve Zorg en Geestelijke Verzorging bij de Directie Langdurige Zorg van VWS. Tijd voor een kennismaking!
 

Hoe ben je bij VWS terecht gekomen?

‘Dat is een verhaal dat ik graag vertel. Ik was als kind erg betrokken op mensen, dieren en de natuur. Ik ging sociale geografie studeren omdat ik daar mooi zowel aandacht voor sociale structuren als milieu-issues samen kon nemen. In mijn werk kwamen ook steeds het zogenaamd ‘sociaal kapitaal’ en ‘groen kapitaal’ samen: milieueffectrapportage, plattelandsbeleid, landschapsbeleid, circulaire economie.

Toch was er wat gaan kriebelen. Persoonlijke verhalen waren mij gaan interesseren. Casuïstiek op gebied van welzijn en zingeving. Hoe gaat het met de ander? Met mijzelf? Welke rollen heb ik in te nemen? Binnen het ministerie van Landbouw (en Natuur) stapte ik bewust over naar een projectenpool, waar alle ruimte was voor persoonlijke ontwikkeling. Ik koos vervolgens alleen maar projecten waarin ik dicht bij mensen kwam. Eerst op het gebied van goed vakmanschap. En, nu komt het, toen ontdekte ik VWS. Ik deed er diverse projecten, o.a. bij het team Oorlogsgetroffenen WOII. VWS werkt aan onderwerpen die je kunnen raken, omdat ze raken aan jou. Aan de kwetsbaarheid van het leven. En misschien begint daar wel in de kern onze zorg voor elkaar en onze omgeving.’
 

Wat is zo mooi aan werken bij VWS; op de plek waar je nu zit?

‘De onderwerpen palliatieve zorg en geestelijke verzorging! En de collega’s zeg ik er ook direct achteraan. Ik ben de directe collega van Fred Lafeber. Wij trekken samen op en verdelen werkzaamheden naar kennis en kunde. Verder werk ik nauw samen met een aantal andere collega’s en draai ik mee in het praktijkteam Palliatieve Zorg. Ik vind het heel zinvol dat we daar met onder andere Fibula, IKNL en een palliatief verpleegkundige naar concrete casuïstiek kijken. Geen droogzwemmen, maar je verdiepen in knelpunten en ze zo mogelijk wegnemen.’
 

Waar zit voor jou de meerwaarde?

‘Bijzonder vind ik de momenten waarop ik écht even contact heb met een ander mens in een bijzondere situatie en iets kan betekenen. Zo was er iemand die radeloos was bij het sterfbed van zijn vrouw, en contact zocht met het ministerie. Ik heb de meneer een paar dagen later te woord kunnen staan, en naar ik begreep was dat het goede om op dat moment te doen. Daarmee raakt mijn werk ook aan mijn studie die ik sinds een paar jaar naast mijn werk volg: HBO pastoraal werk/geestelijke verzorging. De kruisbestuiving die ontstaan is, is echt van meerwaarde voor mij, en hopelijk ook voor VWS en het werk.’
 

Wat zie je gebeuren aan positieve ontwikkelingen?

‘Palliatieve zorg is niet meer weg te denken als aandachtsveld in de zorg. De kennis ontwikkelt en verspreidt zich steeds verder. Met de aanwezigheid van koningin Máxima op het VPTZ-congres als mooie opsteker! De bekendheid en toegankelijkheid van geestelijke verzorging heeft een enorme boost nu met de subsidieregeling voor uitrol in de eerste lijn. Heel mooi te zien hoe de beroepsgroep het oppakt. En hoe de netwerken en Centra voor Levensvragen hun schouders eronder zetten.’
 

Hoe loopt de VWS campagne over palliatieve zorg?

‘We hebben veel positieve reacties gehad op de campagne en ook verbeterpunten aangereikt gekregen. In de eerste flight hebben we de website overpalliatievezorg.nl gelanceerd, waardoor veel informatie die eerst versnipperd was nu bij elkaar gebracht is. De website is nu al meer dan 100.000 keer bezocht. Daarnaast hebben we geadverteerd in kranten en huis-aan-huisbladen, een folder uitgebracht, de online vindbaarheid verbeterd en verhalen over palliatieve zorg naar buiten gebracht. De meeste mensen blijken via hun smartphone te zoeken naar informatie, en daar blijven we dan ook op aansluiten tijdens de tweede flight van de campagne die later gepland staat dit jaar. De website zal daarna overgedragen worden aan PZNL.’
 

Waarvoor kunnen de netwerken bellen met Minette?

‘Voor wat ze maar bezighoudt. Voor praktijkverhalen en casuïstiek kom ik ook graag langs in regio’s, als het met mijn agenda lukt. Nu wissel ik bijvoorbeeld graag ervaringen uit naar aanleiding van terugkerende signalen m.b.t. verstandelijk gehandicapten. In deze sector lukt het niet altijd mensen tot het einde te verzorgen op hun plek van voorkeur. Voor vragen over de subsidieregeling kunnen de netwerken zich in eerste instantie het beste tot mijn collega’s van de subsidieafdeling DUS-I richten.’


Wat zou je de netwerken palliatieve zorg willen meegeven?

'Koester je positie! Zo midden in het interdisciplinaire werkveld. De ondersteuning die jullie bieden aan zorgverleners, patiënten en naasten is goud waard.'


Login of registreer om commentaar toe te voegen.

Theme picker