Inzicht in huidige netwerkgovernance

Het advies van de Denktank schetst een stip op de horizon voor optimale organisatie en financiering van de regionale samenwerking in de palliatieve zorg. Fibula en PZNL hebben als opdrachtgever de werkgroep ‘Uitwerking netwerkgovernance’ de taak gegeven om: de huidige individuele netwerkgovernance inzichtelijk en beschikbaar te maken voor NPZ zelf en voor de landelijke organisaties. Om op basis van dit inzicht een advies te formuleren over de gewenste begeleiding aan de NPZ door de landelijke organisaties (Fibula en PZNL).

De voorzitters en netwerkcoördinatoren hebben hier een mail over ontvangen met de aankondiging van een vragenlijst die in januari wordt uitgezet. De werkgroep hoort namelijk graag hoe de governance van de netwerken eruit ziet en hoe deze samenhangt met de doelstelling en resultaten van het netwerk. De vragenlijst gaat bestuurders inzicht bieden in de governance van het eigen netwerk en de werkgroep inzicht geven in welke vragen er liggen voor de gewenste begeleiding.

De werkgroep ‘Uitwerking netwerkgovernance’ bestaat uit:

  • Stefan Fiselier, bestuurlijke rol binnen NPZ Zuid-Holland-Noord, voorzitter consortium Propalia
  • Wiel Geraedts, voorzitter NPZ Westelijke Mijnstreek
  • Marion Sonneveld, voormalig bestuurslid netwerk Midden, Zuid Kennemerland, Amstelland en Meerlanden
  • Berdine Koekoek, netwerkcoördinator NPZ Oost-Veluwe
  • Ellen Vink, netwerkcoördinator NPZ Rotterdam e.o.
  • Angelique de Wit, projectadviseur Fibula
  • Kees Goedhart, medisch adviseur PZNL
  • Ilse Raats, procesbegeleider
  • Sandra de Loos, senior adviseur palliatieve zorg IKNL
  • Jolanda Roelands, projectdirecteur Fibula

Contact: Angelique de Wit


Login of registreer om commentaar toe te voegen.

Theme picker