Telefonische consultatie wordt geactualiseerd

Telefonische consultatie wordt geactualiseerd

De telefonische consultatievoorziening palliatieve zorg bestaat alweer 15 jaar. Het palliatieve landschap heeft zich intussen doorontwikkeld. Samen met de consulenten wordt de voorziening de komende tijd geactualiseerd.

24/7 beschikbaar voor generalist

Een belangrijke waardevolle aanvulling voor de generalistische zorgverlener is de telefonische consultatievoorziening. Deze wordt landelijk dekkend 24/7 aangeboden door 329 consulenten uit 35 consultatieteams. Telefonische consultatie biedt uitkomst voor de generalistische zorgverlener die met (vaak complexe) problematiek wordt geconfronteerd en advies en morele support kan gebruiken van een specialist. In 2018 zijn 6079 consultvragen geregistreerd.

Actualiseren consultatievoorziening

In 2003 hebben de Integrale Kankercentra de consultatievoorziening op verzoek van het ministerie van VWS vormgegeven, ieder aansluitend bij de eigen regionale infrastructuur. Na de fusie tot het IKNL behield iedere regio zijn eigen werkwijze, waardoor er zowel inhoudelijke en organisatorisch verschillen zijn. Het palliatieve landschap heeft zich de afgelopen 15 jaar doorontwikkeld. Zo zien we een  toename van lijngeoriënteerde naar transmurale- en netwerkzorg. In 2019 wordt de consultatievoorziening daarom samen met de consulenten voor wat betreft de kwaliteit en organisatie geactualiseerd. Dit is een opmaat naar duurzame inbedding van de consultatievoorziening in netwerkzorg. IKNL ondersteunt het veld hierbij, vanuit de samenwerking met Fibula en PaTz in de coöperatie PZNL.

Samenwerking met consulenten

Het actualiseren van de consultatievoorziening doen we samen met de consulenten. Hiervoor worden bezoekrondes langs alle consultatieteams gehouden en is een klankbordgroep van consultvragers en consulenten ingericht. Alle consulenten en hun werkgevers worden van de voortgang op de hoogte gehouden door periodieke nieuwsbrieven.

Meer informatie?

Betrokken adviseurs zijn: Hetty Kazimier, Annemarie Stoffer, Herlin Woldberg. Marie-José Pulles is projectleider en Kees Goedhart is als medisch adviseur en consulent betrokken.

Voor meer informatie over de actualisatie kunt u contact opnemen met Marie-Jose Pulles (m.pulles@iknl.nl of 06-42796530).


Login of registreer om commentaar toe te voegen.

Theme picker