Wijzigen rechtspersoon?

Wijzigen rechtspersoon?

mail met ptz@minvws.nl

Elk netwerk palliatieve zorg kent een juridisch rechtspersoon die de kassiersfunctie van het netwerk uitvoert, voor de subsidie van de Regeling PTZ. Het tussentijds wisselen van die rechtspersoon is volgens de Regeling PTZ in beginsel niet toegestaan; in de bijlage bij de Regeling PTZ staan de rechthebbende rechtspersonen expliciet benoemd.

Toch komt het in de praktijk voor dat die rechtspersoon van een netwerk wijzigt, om welke reden dan ook. De ‘Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) van het Ministerie van VWS beheert de Regeling PTZ.  Om een en ander in goede banen te leiden, vraagt de DUS-I de netwerken vroegtijdig met hen te overleggen. Met vroegtijdig bedoelen zij het moment dat er gedacht wordt aan het wijzigen van die rechtspersoon, niet pas als die wijziging binnen een netwerk al vast ligt.

Zij denken met je mee over hoe een en ander het beste kan worden geregeld, zodat het netwerk recht houdt op de subsidie.

Als dit speelt in jouw netwerk, dan kun je contact opnemen via het mailadres ptz@minvws.nl

Contact: Greet van der Zweep


Login of registreer om commentaar toe te voegen.

Theme picker