Zorgverzekeraars: indicatie wijkverpleegkundige leidend bij palliatieve terminale zorg

Zorgverzekeraars: indicatie wijkverpleegkundige leidend bij palliatieve terminale zorg

De wijkverpleegkundige is degene die de wijkverpleegkundige zorg indiceert. Hij of zij doet dat vanuit de eigen professionele autonomie, kennis en kunde. Hierbij loopt de wijkverpleegkundige - conform het Normenkader en Begrippenkader van beroepsvereniging V&VN - het hele verpleegkundige proces door. (bron: artikel ZN) Er is een bewuste keuze gemaakt om de indicatiestelling voor palliatieve terminale zorg in de context van alle indicatiestellingen op te nemen in dit kader. Het is van belang om juist de wijkverpleegkundige in de kracht te zetten en hen te laten indiceren waarbij ze kijken naar de totale zorg, met palliatieve zorg als onderdeel. 
 

Het begrippenkader

Het begrippenkader zorgt dus voor meer duidelijkheid en dat wijkverpleegkundigen hun indicatie beter kunnen onderbouwen. Jelle (wijkverpleegkundigen) geeft aan waarom voor hem het begrippenkader helpend is: “Voor het begrippenkader was het soms lastig om te verklaren waarom je bepaalde dingen deed. Het begrippenkader biedt handvatten en zorgt ervoor dat je je werk beter kunt onderbouwen richting alle betrokkenen – collega’s, je leidinggevende, de zorgverzekeraar, maar ook naar je cliënt. Je kunt ergens op terugvallen én je komt tot een sterkere indicatie.” (bron: artikel V&VN)
 

Inzet wijkverpleegkundige

In Nederland is de palliatieve terminale zorg, dankzij de inzet van (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden, goed geregeld. Juist bij die zorg is het belangrijk dat mensen op het juiste moment de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Menselijke maat en zorgvuldigheid staan bij alle betrokkenen voorop. Zorgverzekeraars vertrouwen bij palliatieve terminale zorg, net zoals bij andere vormen van wijkverpleegkundige zorg, op de kennis en kunde van zorgverleners. De wijkverpleegkundige indicatie, op basis van de persoonlijke situatie van de verzekerde, is leidend bij palliatieve terminale zorg. Er is dus geen sprake van een vooraf vastgesteld maximum aantal uren vergoeding. Zorgverzekeraars Nederland hebben hier een mooi artikel over gepubliceerd in hun eigen magazine. Het is nuttig om dit te lezen en te verspreiden binnen de netwerken. (bron: artikel ZN
 

Contact: Angelique de Wit


Login of registreer om commentaar toe te voegen.

Theme picker