Activiteiten palliatieve netwerkzorg IKNL en Fibula; samen verder in het nieuwe Fibula

Activiteiten palliatieve netwerkzorg IKNL en Fibula; samen verder in het nieuwe Fibula

Per 1 juli is de samenvoeging van netwerkzorgactiviteiten palliatieve zorg van IKNL en Fibula in het nieuwe Fibula een feit. Fibula richt zich dan, als lid van de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), specifiek op de organisatie van netwerkzorg in de palliatieve zorg.

IKNL focust zich na 1 juli in haar bijdragen voor de palliatieve zorg op haar kernactiviteiten registratie, onderzoek en het delen en duiden van kennis en inzichten die daaruit voortkomen, het bieden van -digitale- praktijkondersteuning en informatie, deskundigheidsbevordering en het maken van richtlijnen.

Tot nu toe ondersteunde Fibula vooral de Netwerken Palliatieve Zorg. Vanaf 1 juli ondersteunt zij daarnaast ook andere samenwerkingsverbanden in de palliatieve zorg zoals de Consortia Palliatieve Zorg. Ook verzorgt Fibula vanaf 1 juli de consultatievoorziening palliatieve zorg, die sterk verbonden is aan de organisatie van de palliatieve zorg.

Door deze samenvoeging van activiteiten kan het nieuwe Fibula krachtiger en meer in samenhang ondersteunen en beter inspelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de organisatie van palliatieve zorg.

Het Fibula-team kijkt er naar uit om samen met genoemde verder te werken aan goede palliatieve zorg in Nederland. Nieuwsgierig? Maak kennis met het team van Fibula en de ondersteuning.


Theme picker