Vacatures 2 verpleegkundig consulenten palliatieve zorg voor het consultatieteam Zeeland

Wij zijn per direct op zoek naar 2 verpleegkundig consulenten palliatieve zorg voor het consultatieteam Zeeland


Stichting Fibula organiseert en faciliteert de consultatievoorziening palliatieve zorg in Zeeland.
Als lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) draagt Fibula bij aan het gezamenlijke doel: iedereen de best mogelijke palliatieve zorg bieden. Om dit te bereiken richt Fibula zich specifiek op de organisatie van palliatieve zorg en faciliteert samenwerkingsverbanden, zoals de Netwerken Palliatieve Zorg en de Consortia bij hun doorontwikkeling. Tevens verzorgt Fibula de consultatievoorziening palliatieve zorg, die sterk verbonden is aan de organisatie van palliatieve zorg.

Wij zijn per direct op zoek naar een verpleegkundig consulent palliatieve zorg.
DDe consulent maakt deel uit van een enthousiast team van 11 consulenten (artsen en verpleegkundigen) afkomstig uit verschillende expertisegebieden. De verpleegkundig consulent palliatieve zorg geeft samen met een arts consulent telefonisch advies aan (huis)artsen, apothekers, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in de regio Zeeland. Er wordt gewerkt met een voorwacht en een achterwacht. De voorwacht wordt verzorgd door een verpleegkundig consulent. Deze overlegt met de medisch consulent en samen komen zij tot een multidisciplinair advies. De verpleegkundig consulent legt de vraag en het advies schriftelijk vast in het elektronisch consultdossier (PRADO), eventueel aangevuld door de arts consulent. Een verpleegkundig consulent (regio Zeeland) moet per maand gemiddeld vier dagen bereikbaar zijn voor telefonische consultatie. Samen met een kaderarts/ specialist palliatieve zorg verdeelt hij/zij de telefonische bereikbaarheid tussen 8 en 18 uur. Gemiddeld zijn er twee tot drie consulten per week. Verder is het een vereiste om minimaal zesmaal per jaar consultbesprekingen van het team bij te wonen.

Opleiding, kennis en werkervaring

U bent verpleegkundige, niveau 5 en heeft een aanvullende post-hbo opleiding palliatieve zorg afgerond. U heeft minimaal twee jaar werkervaring in een zorgsetting waar patiënten in de palliatieve fase worden behandeld en/of begeleid. U werkt tenminste voor een dag (8 uur) per week in de directe palliatieve patiëntenzorg. U bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de palliatieve zorg en van de richtlijnen palliatieve zorg. U bent gewend om te werken met behulp van de methodiek besluitvorming in de palliatieve fase en u kunt deze toepassen in de dagelijkse praktijk. U hebt kennis van de sociale kaart binnen het werkgebied.

Vaardigheden

U beschikt over goede communicatieve en didactische vaardigheden. Ook kunt u uzelf goed en vlot schriftelijk uitdrukken. U bent gericht op samenwerken met andere zorgverleners en geeft hier op een proactieve en transparante wijze invulling aan. Bij het (telefonisch) analyseren van een probleem bent u in staat om u in te leven in de situatie en op metaniveau mee te denken. U heeft ervaring met werken op de pc en met internetapplicaties. Bovendien zijn een jaarlijkse scholing voor consulenten, waaronder een training (telefonische) consultatievaardigheden verplicht.

Overige informatie

Wij zijn per 1 februari 2021 op zoek naar twee enthousiaste verpleegkundigen die 4 dagen per maand bereikbaar zijn als verpleegkundig voorwacht . U verricht de bereikbaarheidsdiensten voor het consultatieteam Zeeland vanuit de organisatie waar u werkt. U dient te beschikken over een werkplek met pc. Met uw werkgever wordt een overeenkomst van opdracht gesloten. De vergoeding is conform landelijke afspraken.

Meer informatie of solliciteren

Judith Ruijs, adviseur palliatieve zorg. Sollicitatiebrief en cv per e-mail: j.ruijs@stichtingfibula.nl.
Sluitingsdatum voor het insturen van uw motivatie: 4 januari 2021. Op 13 en 14 januari vinden de sollicitatiegesprekken plaats middels video bellen


Login of registreer om commentaar toe te voegen.

Theme picker