10 jaar Pal voor u

Pal voor u-magazine geeft voorlichting over omgaan met ongeneeslijke ziekte en palliatieve zorg. Het magazine bestaat 10 jaar en viert dat met een vernieuwd uiterlijk en formaat. Pal voor...

Inzicht in netwerkgovernance

De werkgroep "Uitwerking netwerkgovernance" heeft de Netwerken Palliatieve Zorg (netwerkcoördinatoren en besturen) recent bevraagd op de huidige stand van zaken rondom governance en de...

'Verder leren kijken dan je eigen discipline'

Nieuws vanuit programma O²PZ
Interprofessioneel samenwerken en leren in palliatieve zorg vormt onderdeel  van het Onderwijsraamwerk 2.0  dat binnen het programma O²PZ wordt ontwikkeld. Doel is: Teams...
12

Theme picker