Eerste pilotbijeenkomst Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen

19-2-2022 nieuwsflits
Eerste pilotbijeenkomst Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen

Eerste pilotbijeenkomst Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen

De eerste pilotbijeenkomst met huisartsen n.a.v. het nieuwe instrument Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen is goed beoordeeld! Op 1 februari vond de eerste Nabespreking plaats met tien huisartsen. Daarvóór hadden zij ieder individueel de vragen van de Zelfevaluatie beantwoord. Hun antwoorden stonden tijdens de Nabespreking centraal.

Huisartsen vinden het van grote waarde om van elkaar te leren en tips uit te wisselen. Enkele citaten:

"Deze nabespreking zet aan tot actief nadenken over hoe jij dingen geregeld hebt in de huisartsenpraktijk door met elkaar van gedachten te wisselen"

"Probleemquadranten erg inzichtgevend en heel fijn die praktische tips van collegae"

Tijdens de Nabespreking o.l.v. kaderhuisarts palliatieve zorg Astrid Kodde werd er onder meer aandacht besteed aan het ‘tijdig markeren’ van de palliatieve fase.

Hoe markeer je als huisarts? Markeer je alle kwetsbare ouderen?

Daarnaast kwam het ACP-gesprek uitgebreid aan bod.

Hoe ga je met de groep kwetsbare ouderen het gesprek aan over: wat zou u willen als u met een ernstige ziekte wordt geconfronteerd of met meerdere ernstige kwalen?

Enkele huisartsen merkten op dat ze een dergelijk gesprek wél voeren met een patiënt met kanker die niet meer curatief behandeld kan worden. Ze realiseerden zich dat ze ditzelfde gesprek bij andere patiënten met ernstige ziektes of met kwetsbare ouderen niet of vrijwel nooit voerden.

Een tip van de kaderhuisarts Astrid Kodde: overweeg serieus om een gesprek over wensen, waarden en behoeftes van een patiënt aan te gaan met iedere patiënt die 75 plus is in jouw praktijk.

Citaat van een van de deelnemende huisartsen:

“Ik had met name de associatie palliatieve zorg en oncologie. Door deze Zelfevaluatie te doen besef ik dat óók bij patiënten met bv COPD en dementie palliatieve zorg gepast is en dat het gesprek over de eindigheid met deze patiënten en over hun wensen daarbij belangrijk is.”

Aan het eind van deze twee uur durende bijeenkomst gaven alle huisartsen een goede beoordeling aan de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen en aan deze afsluitende Nabespreking.

Omdat er meer huisartsen interesse hebben in deelname aan de pilot wordt er momenteel een tweede pilot georganiseerd. In maart zal een tweede Nabespreking van twee uur worden gepland o.l.v. een kaderhuisarts palliatieve zorg.

Er is voor deze bijeenkomst nog ruimte voor geïnteresseerde huisartsen. We willen de netwerkcoördinatoren vragen om ons te mailen als ze een huisarts kennen die interesse heeft.

Mailen graag naar Roos-Marie Tummers: r.tummers@stichtingfibula.nl.

‹ Terug naar overzicht