Gids Zelfevaluatie Palliatieve Zorg van 1.0 naar 2.0

26-6-2021 Nieuws nieuwsflits
Gids Zelfevaluatie Palliatieve Zorg van 1.0 naar 2.0

De gids Zelfevaluatie Palliatieve Zorg is de afgelopen periode op basis van ervaringen van gebruikers en expertise van collega’s herzien en opnieuw vormgegeven. Vanuit de Netwerken hebben de netwerkcoördinatoren Marian Kessels en Hennita Schoonheim waardevolle feedback gegeven. Daarnaast hebben we vanuit de ervaringen van gebruikers uit de thuiszorg, verpleeghuis en ziekenhuis suggesties voor verbeteringen ontvangen. Ook heeft de input van collega’s PZNL en IKNL m.b.t. de implementatie van het Kwaliteitskader en expertise vanuit Leren en Praktijk bijgedragen aan de actualisatie van de gids.

Belangrijkste wijzigingen

In de herziene gids is de tekst toegankelijker gemaakt door minder relevante items te verwijderen en teksten te concretiseren. De vragen in de gids bij de domeinen uit het Kwaliteitskader zijn aangescherpt, verwijderd en/of vervangen door vragen die beter aansluiten bij de praktijk. Tot slot zijn links opgenomen naar filmpjes om begrippen beter te duiden en naar andere onderwerpen die van toepassing zijn zoals bijvoorbeeld meetinstrumenten en landelijke richtlijnen. De gids Zelfevaluatie Palliatieve Zorg 2.0 is geplaatst op de besloten pagina van Fibula en via de digitale tool (Exata) beschikbaar.

Voor meer informatie neem contact op met de landelijke werkgroep via Zelfevaluatiepz@stichtingfibula.nl

‹ Terug naar overzicht