Hulpmiddelen markering en proactieve zorgplanning op Palliaweb.nl

27-11-2021 nieuwsflits
Hulpmiddelen markering en proactieve zorgplanning op Palliaweb.nl

Hulpmiddelen markering en proactieve zorgplanning op Palliaweb.nl

Markering én proactieve zorgplanning (advance care planning). Het belang van beide thema’s wordt steeds duidelijker, maar hoe pas je het als zorgverlener toe in het dagelijkse werk? Voor zorgverleners die met deze thema’s aan de slag willen, kan het even zoeken zijn. Hoe pak je het aan? Wat heb je nodig? Waar begin je?

Er is al heel wat ervaring opgedaan met markering en proactieve zorgplanning via pilots en projecten (waaronder het ZonMw-programma Palliantie) waar diverse hulpmiddelen uit zijn voortgekomen. Hulpmiddelen die het markeren van kwetsbare patiënten en het daadwerkelijk implementeren van proactieve zorgplanning kunnen vergemakkelijken. Deze hulpmiddelen zijn samengebracht op Palliaweb.

Hulpmiddelenpagina’s

Met ondersteuning van ZonMw en samen met mede-initiatiefnemer het LOCo (Landelijk Overleg Consortia) heeft PZNL diverse hulpmiddelen op de thema’s markering en proactieve zorgplanning verzameld voor zorgverleners in de eerstelijn én tweedelijn. Samen met zorgverleners is gekeken naar een duidelijke en compacte presentatie van de hulpmiddelen.

Er zijn algemene hulpmiddelen en meer specifieke hulpmiddelen voor mensen met dementie, chronisch hartfalen, een verstandelijke beperking, een psychiatrische aandoening of een migratieachtergrond. Daarnaast is er ook algemene en specifieke informatie voor patiënten te vinden, die uitgereikt wordt door de zorgverlener bijvoorbeeld ter voorbereiding op een behandelwensengesprek.

Ken je een hulpmiddel dat wordt gebruikt binnen jouw Netwerk en nog niet op 1 van de pagina’s staat? Geef je tip door aan c.verlouw@iknl.nl

Verschillende zorgverleners hebben naar de nieuwe Themapagina’s gekeken en hun feedback gegeven:

Ik vind de pagina’s heel compleet en helder, het was duidelijk waar ik bepaalde informatie kon vinden, per categorie zorgvrager/zorgverlener. Mijns inziens maakt dit het, met name voor huisartsen makkelijker om het gesprek aan te gaan, en geeft dit zorgvragers/mantelzorgers inzicht in mogelijkheden en in wat ze kunnen en mogen verwachten. (Verpleegkundige)

 Deze pagina's zijn een echte aanvulling voor alle zorgmedewerkers! (Huisarts).

Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg

Om zorgverleners, een regio of netwerk te stimuleren met elkaar het gesprek te voeren over markering en proactieve zorgplanning heeft PZNL diverse hulpmiddelen gemaakt zoals twee video’s met een bijsluiter. De films zijn in fragmenten verdeeld en tevens in het geheel te bekijken.

  • Video: Proactieve zorgplanning in de praktijk. Huisartsen en praktijkondersteuners delen hun ervaringen (PZNL, 2021): in een video van zeventien minuten vertellen twee huisartsen en twee praktijkondersteuners over proactieve zorgplanning in een Huisartsen Onder Een Dak (HOED).
  • Video: Proactieve zorgplanning als onderdeel van een huisartsenpraktijk (PZNL, 2021): in een video van twaalf minuten deelt een Amsterdamse huisarts haar ervaringen over proactieve zorgplanning.
  • Bijsluiter (PZNL, 2021). Hierin staat beschreven hoe je de video’s kunt inzetten om gesprekken met zorgverleners en projectleiders over proactieve zorgplanning te stimuleren.

De ontwikkeling van deze pagina’s is een mooi moment om binnen mijn netwerk aandacht te vragen voor markering en proactieve zorgplanning. Hiermee kan ik  laten zien wat er landelijk ontwikkeld wordt en hoe mooi deze informatie is. Ik vind het belangrijk om te toetsen wat wij ontwikkeld hebben ook aansluit bij hun behoeften en of het aansluit bij het verbeteren van de palliatieve zorg. (Netwerkcoördinator).

Om zorgverleners, projectleiders, netwerkcoördinatoren en andere belangstellende op weg te helpen met het organiseren van een bijeenkomst over markering of proactieve zorgplanning zijn een handreiking (PZNL, 2021) en een PowerPoint presentatie (PZNL, 2021) beschikbaar. In de handreiking vind je een overzicht van hulpmiddelen bij markering en proactieve zorgplanning en een voorbeeldprogramma. In de PowerPoint presentatie zijn korte definities van de essenties opgenomen. Daarnaast zijn er per hulpmiddel één of meerdere slides beschikbaar. Hierbij nodigen wij jullie uit dit materiaal te gebruiken en je eigen presentatie samen te stellen.  

Wij horen het graag wanneer de handreiking, PowerPoint presentatie, video(s) en bijsluiter zijn gebruikt. Welke reacties riepen de video(s) en de bijeenkomst(en) op? Mail je reactie aan mailto:c.verlouw@iknl.nl

 

 

‹ Terug naar overzicht