Instellingsaccreditatie Kwaliteitsregister V&V voor Stichting PZNL

22-1-2022 nieuwsflits
Instellingsaccreditatie Kwaliteitsregister V&V voor Stichting PZNL

Instellingsaccreditatie Kwaliteitsregister V&V voor Stichting PZNL

Vanaf 1 januari 2022 heeft Stichting PZNL een instellingsaccreditatie (IA) voor het Kwaliteitsregister V&V. Voorheen beschikte IKNL over een IA, deze is opgezegd per 31 december 2021.

Met de IA is PZNL bevoegd tot het accrediteren van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor het Kwaliteitsregister V&V. Deze accreditatie geldt voor verpleegkundigen en verzorgenden maar niet voor Verpleegkundig Specialisten. De beoordeling van de accreditatieaanvragen vindt plaats op basis van de eisen zoals deze staan beschreven in de Uitvoeringsregeling Accreditatie van het Kwaliteitsregister V&V.            

Samenwerkingsverbanden zoals Netwerken Palliatieve Zorg en Consortia kunnen (gratis) gebruik maken van deze IA wanneer zij bijvoorbeeld een symposium, cursus, workshop of een e-learning module organiseren voor verpleegkundigen en/of verzorgenden. Netwerkcoördinatoren kunnen een aanvraag indienen via een aanvraagformulier. Meer informatie, de eisen waaraan een aanvraag moet voldoen en het aanvraagformulier zijn te vinden via website

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Ilse Brummelhuis, projectadviseur PZNL I.brummelhuis@stichtingfibula.nl M: 06 468 39 218

‹ Terug naar overzicht