Palliatieve zorgcoach pilot Arnhem De Liemers

27-11-2021 nieuwsflits
Palliatieve zorgcoach pilot Arnhem De Liemers

Palliatieve zorgcoach pilot Arnhem De Liemers

De afgelopen twee jaar (2019-2021) is het model 1,5 lijns palliatieve zorg-coach (pz-coach) ontwikkeld en in praktijk getest. Kern van het model is dat een palliatieve zorgcoach (nu uitgevoerd door 4 verpleegkundig specialisten, 2 uit ziekenhuis, 2 uit eerstelijn) wordt gekoppeld aan een patiënt op het moment van markeren/signaleren en gedurende de hele palliatieve fase transmuraal meebeweegt, ongeacht waar de patiënt verblijft. De rol van de pz-coach is het coachen van de patiënt door de domeinen heen en daarnaast het adviseren van bij de patiënt betrokken professionals op alle verschillende plekken en domeinen. Met als voornaamste doel fragmentatie te voorkomen, maar daarnaast ook verbetering op ervaren kwaliteit voor patiënt en professional (eigen regie, samenwerking), kwaliteit van zorg (meer passende zorg, ACP) te bewerkstelligen en meer inzicht te geven in kostenbesparingen. De impact in de regio in de samenwerking en op de juiste zorg op de juiste plek met meer passende zorg in de palliatieve levensfase is groot. De werkwijze draagt positief bij aan de kwaliteit van zorg, 78% van de patiënten ervaart eigen regie, 90% stierf op de plaats van voorkeur. Patiënten/naasten geven een 8,8 als rapportcijfer. De ervaringen van professionals zijn positief in de samenwerking en toegevoegde waarde van inzet van kennis dicht bij de patiënt door de domeinen heen is bevestigd. Daarnaast is gebleken, dat deze aanpak heel goed scoort op de end of life-score als maat voor potentieel niet passende zorg, o.a. IC opnames SEH bezoeken, langdurige opnames, sterven in het ziekenhuis (de score is 10%, terwijl landelijke scores 28% zijn). Ook is meer inzicht gekregen in de uitvoering van de rol van de PZ coach en de tijd die PZ coaches kwijt zijn per patiënt en de kosten die daarmee gemoeid zijn. 

We staan voor een belangrijke en mooie uitdaging om de werkwijze van de 1,5 lijn palliatieve zorg-coach verder uit te werken en op te nemen in de regionale samenwerkingsafspraken en het zorgpad palliatieve zorg in de regio. Vanzelfsprekend speelt de bekostiging hierin een belangrijke rol. Op zoek naar meer informatie of vragen? Of ideeën voor de verdere ontwikkelingen en implementatie? Bezoek dan de website en neem contact met ons op!  

De mens centraal en voorbij het eigen domein

Vragen over de pilot, de resultaten of de bijeenkomst? Neem contact op met Karin van der Steen, adviseur Proscoop (karin.van.der.steen@proscoop.nl). De organisatie van de slotbijeenkomst was in handen van Netwerk Palliatieve Zorg, regio Arnhem en de Liemers (netwerkcoördinator Bo van Aalst). Het project wordt uitgevoerd door de projectgroep pilot palliatieve zorg-coach regio Arnhem en de Liemers. Projectleider is Henk Jan de Winter, senior adviseur (henk-jan.de.winter@proscoop.nl).

Kijk hier voor meer informatie of de livestream

 

‹ Terug naar overzicht