Positieve Gezondheid én palliatieve zorg 

23-10-2021 nieuwsflits
Positieve Gezondheid én palliatieve zorg 

Positieve Gezondheid en palliatieve zorg 

Deze termen schuren. Dat weerhield mij er lange tijd van om de combi te maken, maar ik ben om! Als netwerkcoördinator palliatieve zorg én trainer positieve gezondheid wil ik de principes van Machteld Hubers’ gedachtengoed gaan integreren in de palliatieve zorg.

Zie de mens

Positieve Gezondheid gaat niet alleen over blij zijn en alles van de zonnige kant bekijken, al roept de terminologie dat wel op. Positieve Gezondheid gaat over aandacht voor de mens. De persoon achter de patiënt zien. Ook bij ons consortium Propallia ligt de nadruk op de mens, de veranderende rollen in de laatste fase voor zowel de patiënt als de naaste.

Jaren geleden vroeg ik Manu Keirse al eens om op mijn netwerkbijeenkomst over zijn boek ‘Zie de mens’ te vertellen. Dat dit vaak vergeten wordt, houdt mij al langer bezig. De aandacht gaat in de zorg uit naar iemands klacht, logisch misschien, maar er zit iemand vast aan die klacht en dat wordt in de waan van de dag nogal eens over het hoofd gezien.

Zelf keuzes maken

Als de tijd van leven beperkt blijkt, wordt de kwaliteit opeens veel belangrijker.

Het spinnenweb van Positieve Gezondheid kan dan helpen om breder naar je gezondheid te kijken. Het geeft inzicht in wat goed gaat en helpt om keuzes te maken. Waar wil je wél tijd en aandacht aan besteden en wat is niet belangrijk genoeg en kun je naast je neer leggen. Zelf keuzes maken en stil staan bij wat werkelijk belangrijk voor je is, zijn de kernwaarden van Positieve Gezondheid.

Het spinnenweb 

Het spinnenweb helpt om het inzicht te verkrijgen waar je kracht zit, vaak helpt het mensen ook om te relativeren. Ook zonder dit instrument kun je het andere gesprek aangaan. Als hulpverlener heb je dan wel het brede spectrum in je achterhoofd.

Als netwerkcoördinator zie ik toepassingen bij continuïteitsgesprekken, ACP gesprekken, gesprekken met de mantelzorger en dergelijke.

Tips 

  • Vul zelf eens het spinnenweb online in https://test.mijnpositievegezondheid.nl/login.php
  • Volg een training om je de gespreksvaardigheid (vooral luistervaardigheid) eigen te maken en het spinnenweb op de juiste manier te gebruiken. zie Trainingsaanbod - Institute for Positive Health of zoek een trainer bij jou in de regio.
  • Heb je als hulpverlener met de cliënt gekozen voor deze werkwijze, stimuleer dan ook de andere betrokken zorgverleners in de keten om hierbij aan te sluiten, daarmee vergroot je het effect enorm.
  • Ga lokaal op zoek naar mensen die ook werken met Positieve Gezondheid en deel jullie ervaringen en initiatieven.
  • Bezoek ter inspiratie de website van het Institute for Positive Health www.iph.nl

Ineke Weverling, Transmuraal Netwerk Midden-Holland

‹ Terug naar overzicht