Regionale kennismarkten

22-1-2022 nieuwsflits
Regionale kennismarkten

Regionale kennismarkten

In 2021 heeft ZonMw alle Consortia Palliatieve Zorg uitgenodigd één of meerdere regionale bijeenkomsten te organiseren over de nieuwe kennis uit het programma Palliantie. Meer dan zorg.  Het programma streeft ernaar de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor patiënten en hun naasten. In het programma zijn ruim 65 projecten gehonoreerd. Om een merkbare verbetering te bereiken, is het noodzakelijk dat de resultaten en nieuwe inzichten die uit deze projecten voortkomen, in de praktijk worden toegepast. Met andere woorden: dat innovaties beschikbaar komen voor alle geïnteresseerden.

Om deze kennisbenutting te stimuleren worden de Consortia Palliatieve zorg ondersteund om potentiële gebruikers te informeren over de resultaten, hen te motiveren om met deze resultaten aan de slag te gaan en daarvoor praktische tools aangereikt te krijgen via informatiebijeenkomst/kennismarkten. Het doel is het verspreiden van de kennis die alle Palliantie projecten hebben opgeleverd. Evenals benoemen hoe de zorgverleners/zorgorganisaties de ontwikkelde interventies en hulpmiddelen kunnen inzetten in hun eigen praktijk. 

De volgende kennismarkten hebben afgelopen maanden plaatsgevonden, via de link kom je uit bij resultaten of een terugblik per kennismarkt. 

Voor Ligare staat de kennismarkt gepland op 10 februari 2022, klik hier voor verdere informatie.

 

 

‹ Terug naar overzicht