Update pilotfase Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen

23-10-2021 nieuwsflits
Update pilotfase Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen

Update pilotfase Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen

In de nieuwsflits juli – augustus 2021 stond een bericht over de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen met een oproep voor deelname aan de pilot. Inmiddels is de pilotversie van deze Zelfevaluatie definitief en het is een mooie en praktische tool voor huisartsen geworden!

Nog even een opfrisser en actualisatie:

De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen is een instrument voor huisartsen die individueel  wordt uitgevoerd en in regionaal verband wordt besproken. (Iedere huisarts kan de Zelfevaluatie doen ongeacht de samenwerkingsvorm). De Zelfevaluatie is tot stand gekomen in samenwerking met Fibula, PalHAG, PZNL en PaTz. 

De Zelfevaluatie omvat 2 delen: 

  • Een individueel deel met open vragen waarvoor gegevens uit het HIS nodig zijn. Dit deel omvat vragen over palliatieve zorg, markeren, proactieve zorgplanning, multidimensionele zorg en samenwerken. Daarnaast zijn er vragen over verwacht overleden patiënten. Voor het beantwoorden van deze vragen wordt gevraagd de dossiers van 5 verwacht overleden patiënten te raadplegen.
  • Een nascholing waarbij de uitkomsten van de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg met een kaderhuisarts palliatieve zorg en ca. 5 collega huisartsen wordt besproken. De coördinator van het regionale Netwerk Palliatieve Zorg coördineert en faciliteert deze bijeenkomst. 

Voor deze nascholing wordt 2 uur accreditatie aangevraagd.

Kenmerkend van de bijeenkomst met ca. 5 huisartsen - onder leiding van de kaderhuisarts palliatieve zorg - is het delen van de bevindingen, het reflecteren op de eigen werkwijze en onderling spiegelen. Theorie wordt afgewisseld met discussie/reflectie en het bespreken van casuïstiek. Hiermee wordt de deskundigheid met betrekking tot palliatieve zorg in de eigen huisartsenpraktijk vergroot en verbetert de palliatieve zorg door het bieden van praktische handvatten. 

Interesse in deze Zelfevaluatie voor huisartsen of meer informatie? Mail of bel naar:

Roos-Marie Tummers: r.tummers@stichtingfibula.nl  M: 06 467 32 491
Ilse Brummelhuis: i.brummelhuis@stichtingfibula.nl M: 06 468 39 218

 

‹ Terug naar overzicht