Update Zorgpad Stervensfase

21-1-2022 nieuwsflits
Update Zorgpad Stervensfase

Update Zorgpad Stervensfase

In de nieuwsfits september 2021 stond een bericht over het nieuwe implementatiemateriaal bij Zorgpad Stervensfase. De themapagina Zorgpad Stervensfase wordt goed bezocht.

Inmiddels zijn er vier startbijeenkomsten geweest waarin zorgverleners vanuit 25 zorgorganisaties (verpleeghuis, thuiszorg, hospice, ziekenhuis en een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking) deelnamen.

Opfrisser

Sinds augustus 2021 is er een online traject beschikbaar om de implementatie en inzet van het ZS te bevorderen.

Het traject bestaat uit vier onderdelen:

  1. Basismodule waarin deelnemers kennismaken met het ZS
  2. Startbijeenkomst ter introductie op de implementatie van het ZS
  3. Stappenplan implementatie voor projectleiders met handvatten voor de implementatie
  4. Kwartaalbijeenkomst om met andere projectleiders te sparren over de voortgang van de implementatie.

Alles is online en gratis beschikbaar.

Startbijeenkomsten

De startbijeenkomsten zijn ook voor netwerkcoördinatoren. Je kunt bijvoorbeeld aansluiten als je behoefte hebt aan een mondelinge toelichting op het implementatiemateriaal of om te luisteren welke vragen er gesteld worden door  deelnemers van zorgorganisaties. Je kunt je opgeven via een mail aan Caro Verlouw c.verlouw@iknl.nl 

14 april van 10:00 tot 11:00
14 juni van 10:00 tot 11:00
13 oktober van 10:00 tot 11:00 

 

 

 

‹ Terug naar overzicht