Even voorstellen

20-9-2019

Minette Kits Nieuwenkamp werkt sinds april 2019 als beleidsmedewerker Palliatieve Zorg en Geestelijke Verzorging bij de Directie Langdurige Zorg van VWS. Tijd voor een kennismaking!

Telefonische consultatie wordt geactualiseerd

24-6-2019
De telefonische consultatievoorziening palliatieve zorg bestaat alweer 15 jaar. Het palliatieve landschap heeft zich intussen doorontwikkeld. Samen met de consulenten wordt de voorziening de...

Herziene richtlijn Vermoeidheid

9-5-2019
De herziene richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase is gereed en beschikbaar op Pallialine, als samenvatting in de webshop van IKNL en in de app PalliArts.  Bij de...

4 Nieuwe animatiefilmpjes over palliatieve zorg

7-5-2019
PZNL heeft vier korte animatiefilmpjes ontwikkeld voor deskundigheidsbevordering en bewustwording van zorgverleners en beleidsmakers. De filmpjes hebben als onderwerp het ‘Kwaliteitskader...

Wijzigen rechtspersoon?

30-5-2018
Elk netwerk palliatieve zorg kent een juridisch rechtspersoon die de kassiersfunctie van het netwerk uitvoert, voor de subsidie van de Regeling PTZ. Het tussentijds wisselen van die rechtspersoon...
12

Theme picker