Over Fibula

Als lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) draagt Fibula bij aan het gezamenlijke doel: iedereen de best mogelijke palliatieve zorg bieden.

Om dit te bereiken ondersteunt, faciliteert en adviseert Fibula samenwerkingsverbanden zoals Netwerken Palliatieve Zorg, Consortia en Consultatieteams, om een gezamenlijke missie uit te voeren: het verder ontwikkelen van interdisciplinaire netwerkzorg zodat patiënten en naasten de best mogelijke palliatieve zorg ervaren. 


Fibula doet dit door:

• Het ondersteunen van diverse, bij palliatieve zorg betrokken organisaties en zorgverleners
  rondom de patiënt, bij het vormgeven van netwerkzorg.
• het ondersteunen van lokale, regionale en bovenregionale
  samenwerkingsverbanden/netwerken in de palliatieve zorg ter bevordering van
  netwerkzorg.
• het bevorderen van samenhang, samenwerking en afstemming tussen de
  Netwerken Palliatieve Zorg.
• het beïnvloeden van het landelijk beleid met het oog op de organisatie, kwaliteit en
  financiering van samenwerkingsverbanden/netwerken.
• het gezamenlijk met de coöperatie PZNL en haar partners optreden om palliatieve zorg
  integraal te verankeren in de gezondheidszorg en samenleving om landelijk een krachtige
  samenspraak over het belang van de beste palliatieve zorg te voeren. Het Kwaliteitskader
  Palliatieve Zorg Nederland is daarvoor het kompas.

Voor meer informatie over PZNL verwijzen wij graag naar Palliaweb

 

Mantelspeld

De naam Fibula is gekozen om de rol van Fibula als verbinder in de palliatieve zorg aan te geven. Fibula staat voor 'mantelspeld'; de speld die de mantel bij elkaar houdt. Het woord 'palliatie' uit palliatieve zorg is afgeleid van pallium (mantel) en betekent letterlijk verzachting of verlichting.