Medewerkers

Aimée Reinards

Communicatieadviseur

Goede communicatie is essentieel. Vanuit mijn expertise wil ik bijdragen aan de best mogelijke palliatieve zorg, voor iedereen.

Anne Kors – Walraven

Adviseur Samenwerkingsverbanden Palliatieve Zorg

Meer kwaliteit van leven en sterven door het verbinden van zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek.

Caroline Harteveld

Secretaresse

Debby Visser

Coördinator bedrijfsvoering Consultatiedienst

Agile waarde toevoegen door samenwerken met focus en leiderschap. Voor excellente palliatieve zorg met scrum en lean. Ik vertel er graag over!

Dieke Feliksdal

Adviseur Consultatie specialist Palliatieve Zorg

Samenwerken aan goede palliatieve zorg voor iedereen.

Eveline van Drielen

Adviseur Evaluatie Palliatieve Zorg

Alles wat je aandacht geeft, groeit.

Greet van der Zweep

Adviseur Digitale Informatievoorziening

Mooi om samen mét de doelgroep te werken aan betrouwbare online informatievoorziening.

Herlin Woldberg

Adviseur Consultatie specialist Palliatieve Zorg

Hetty Kazimier

Adviseur Consultatie specialist Palliatieve Zorg

Ilse Brummelhuis

Adviseur Evaluatie Palliatieve Zorg

Jeannette Hellendoorn - van Vreeswijk

Managing director

Zorgverleners, organisaties en netwerken van alle kanten ondersteunen en ontzorgen. Zo kunnen zij er maximaal voor de palliatieve patiënt zijn.

Jeroen Joosten

Adviseur Project Geestelijke Verzorging

De brug begint bij de patiënt en zijn naasten.

Margo den Ouden

Communicatieadviseur Project Geestelijke Verzorging

Marianne Klinkenberg

Adviseur Samenwerkingsverbanden Palliatieve Zorg

Als ik jou verder kan helpen ben ik blij.

Marije Brüll

Adviseur Project Geestelijke Verzorging

Mirjam Segers

Adviseur Samenwerkingsverbanden Palliatieve Zorg

Marlon Tonis

Secretaresse

Ria Bouma

Secretaresse

Roos-Marie Tummers

Adviseur Evaluatie Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg draait om het toevoegen van leven aan de dagen, niet om het toevoegen van dagen aan het leven (Dame Cicely Saunders).

Sandra Koene

Secretaresse

Het gezamenlijke doel van Fibula: iedereen de best mogelijke palliatieve zorg bieden. Daar wil ik graag aan bijdragen.

Sandra de Loos

Bestuursadviseur

Wieneke Vegter

Secretaresse

Wilma van Driel

Adviseur Consultatie specialist Palliatieve Zorg

Ik wil graag de regio’s met elkaar verbinden waardoor zij leren van de best-practices, met als resultaat passende en gewenste palliatieve zorg voor patiënt en naasten.

Yvon van Iterson

Secretaresse

Regelen, organiseren en verbeteren om een goede verbinding in de palliatieve zorg tot stand te brengen.